Naujienos

Atvirų durų šeštadienių pamokos Kurnėnų  mokykloje

2017 m.  lapkričio 16 d.

Uždaryti negalima lankyti

Kur padėti kablelį šiame sakinyje dėl Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos lankymo  sprendžia Alytaus rajono savivaldybė. Geriausia būtų, jei kablelių nereikėtų dėti. Ir tai puikiai įrodo keturiolika vasaros ir rudens šeštadienių Kurnėnų mokykloje. Rajono savivaldybei leidus, kiekvieną šeštadienį Lauryno Radziukyno mokyklos draugijos savanoriai budėjo mokykloje kur priiminėjo smalsius lankytojus.

Tarp Kurnėnų mokyklos svečių – prof. A Šeškevičius.

„Proga pasivaikščioti po Kultūros paveldo objektą – Kurnėnų mokyklą, atidarytą dar 1936 m., pasinaudojo daugiau nei 700 lankytojų. Toks didelis lankytojų  srautas gal kai kam buvo šiek tiek netikėtas.  Juk dar neseniai mums buvo aiškinama, jog šis pastatas niekam neįdomus, niekam jis nerūpi, jį išsaugoti ir restauruoti kažin ar verta. Atseit,  bus tik papildoma našta rajono biudžetui… Atvirų durų šeštadieniai parodė, jog tikrovė yra visiškai kitokia. Žmonėms svarbi tautas istorija, Alytaus krašto praeitis ir ateitis. Lankytojai  žavėjosi kilniu kraštiečio Lauryno Radziukyno pavyzdžiu,  rašė lankytojų knygoje ir klasių lentose pasiūlymus, kad istorinė mokykla ilgai tarnautų viešajam interesui. Tačiau piktinosi  sulūžusiomis salės grindimis, aimanavo dėl vietomis prakiurusio mokyklos stogo ir lietaus  pūdančio  amerikonišką parketą, klausė graudžių vėjo jėgainės raudų… Skaitykite toliau…

Susitikimas su Bernardinai.lt redakcijos darbuotojais

2017 m.  rugsėjo 12 d.

2017 m. rugsėjo 10 d. Bernardinai.lt redakcijos iniciatyva ir kvietimu Alytuje vyko susitikimas su Alytaus visuomenės nariais, susitikimo tema – ,,Krikščioniška žiniasklaida – misija įmanoma?“. Redakcijos darbuotojų ir susitikimo dalyvių iškelti klausimai apie žiniasklaidos vaidmenį ir misiją šiandieniniame pasaulyje išsiplėtojo į įdomią diskusiją.

Nuotraukoje iš kairės: dr. R. Orinienė, S. Žiugždaitė, M. Baltrukevičius, V. Kimbrytė, dr. R. Petrauskienė

„Gražų rugsėjo sekmadienį Šv. Kazimiero parapijos salėje vyko susitikimas su interneto dienraščio Bernardinai.lt direktore Veronika Kimbryte, religijos temų redaktore Saulena Žiugždaite ir visuomenės temų redaktoriumi Matu Baltrukevičiumi. Tema ,,Krikščioniška žiniasklaida – misija įmanoma?“ plėtojosi apie žiniasklaidos vaidmenį ir misiją, kuo krikščioniška žiniasklaida skiriasi nuo kitų internetinių sklaidos priemonių, kas ir kokie yra dienraščio vartotojai, kokios temos yra aktualios šiandieninei visuomenei, kokie straipsniai sulaukia didesnio skaitytojų dėmesio ir reakcijos.  Skaitykite toliau…

 

Mokslo ąžuolas iš Maštalierių kaimo – ALBINAS LUGAUSKAS    

1930-11-17 – 2017-08-09

Pozityvaus pavyzdžio galia

Teigiama, kad žmones labai uždega ir gražiems žygiams paskatina konkretūs kitų žmonių darbai ir pasiekimai. Tokį pavyzdį noriu pateikti pasidalindamas glaustu atminimu apie kuklų, tačiau išskirtinai talentingą ir kūrybingą žmogų, apie kraštietį,  kilusį iš Maštalierių kaimo, kurį drąsiai vadinčiau Lietuvos mokslo ąžuolu. Turiu omenyje šių metų rugpjūčio 11 d. Anapilin iškeliavusį habilituotą biomedicinos daktarą, profesorių, Lietuvos nusipelniusį mokslo veikėją, Lietuvos valstybinės premijos laureatą Albiną Lugauską  Skaitykite toliau…                                                                                                   

„Lietuvių liaudies muzika viena styga“ – alytiškės Dianos Moisejenkaitės disertacijos tema

2017 m.  gegužės 3 d.

2017 m.  balandžio 13 d. viename garsiausių JAV  universitetų – Mičigano Valstijos Universitete įvyko viešas disertacijos-paskaitos atlikimas. Lietuvaitė alytiškė smuikininkė ir kompozitorė Diana Moisejenkaitė  apsigynė disertaciją tema  „Lietuvių liaudies muzika viena styga“.

Nuotraukoje Diana Moisejenkaitė su savo mokytoju profesoriumi Walter Verdehr

Savo laiške Alytaus  mokslininkų draugijai „Vizija“  Diana taip apibūdino savo darbą:Mano disertacijos tikslas – atspindėti lietuvių liaudies dainas, muziką ir kultūrinę tapatybę, sukuriant kūrinį „4in1“ („keturi viename“) keturiems smuikams, kurie griežia kaip vienas instrumentas. Tai yra,  kiekvienas atlikėjas groja tik ant vienos smuiko stygos (Smuikas Mi, Smuikas La, Smuikas Re, Smuikas Sol). Kūrinio premjerą atlikau su savo kolegomis iš Pietų Amerikos, Pietų Korėjos ir Kinijos.

Sukurti „4in1“ mane įkvėpė ne tik mano tėveliai Rima ir Leonidas Moisejenkos. Įkvėpė  ir smuiko virtuozai – Nikolo Paganinis (Nicollò Paganini) – sukūręs “Mose Fantasia“ tik ant sol stygos ir Jaša Heifecas (Jasha Heifetz), gimęs Vilniuje.  O taip pat Dainų šventė, kuri tarsi sujungia visus Lietuvos regionus. Skaitykite toliau…

 

 

 Prof. dr. Aldonos Vilkelienės monografijos sutiktuvės

2017-03-17 Aly­taus te­at­re įvyko  kny­gos su­tik­tu­vės. Aly­tiš­kiai svei­ki­no prof. dr. Al­do­ną Vil­ke­lie­nę, iš­lei­du­sią mo­nog­ra­fi­ją  „Spe­cia­lu­sis ir įtrau­ku­sis me­ni­nis ug­dy­mas“. Lei­di­ny­je api­ben­drin­ta dvie­jų de­šim­čių me­tų autorės darbo ir mokslinių tyrimų pa­tir­tis ne tik su spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kais, bet ir su ne­ga­lios, li­gos už­klup­tais su­au­gu­siai­siais, tai­kant mu­zi­kos te­ra­pi­ją. Skaitykite toliau…

 

 

Priimta reikalavimų rezoliucija dėl Kurnėnų Lauryno Radžiukyno mokyklos

2016 m. lapkričio 8 d.

 

 

 

 

 

„Sunku buvo visąlaik. Ir tada, ir dabar. Bet aš niekad nesiskundžiau ir nesiskundžiu. Tiesiog manau, kad visuomet reikia iki galo atlikti savo pilietinę pareigą – skleisti tiesą“

2015 m. lapkričio 23 d.

Antanas  Kudzys
1925-05-19 – 2015-10-31

Inžinierius statybininkas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius, akademikas, Tarptautinės tiltų ir konstrukcijų asociacijos, Europos mechanikų draugijos, Tarptautinės statinių tyrimo ir standartų tarybos narys, keturių žodynų, tarp jų – penkiakalbio statybos terminų, šešių monografijų konstrukcijų mechanikos ir patikimumo tema, penkių vadovėlių aukštųjų mokyklų studentams, daugiau kaip 300 straipsnių ir pranešimų tarptautinėse konferencijose autorius. Skaitykite toliau…

 

 

Diskusija „Alytaus miesto istorija ir dabartis“

2015 m. birželio 27 d.

2015 m. birželio 20 d.  bendradarbiaujant  su Alytaus  Kraštotyros muziejaus administracija organizuota diskusija tema „Alytaus miesto istorija ir dabartis“. Dalyvauti diskusijoje ir Alytaus miesto šventėje buvo pakviesti kraštiečiai mokslininkai. Alytaus miesto istoriją  atnaujintoje  ekspozicijoje pristatė muziejaus  Istorijos   skyriaus vedėja Vilma  Jenčiulytė. Skaitykite toliau…

 

 

Alytaus mokslininkų draugijos nariams rūpi Kurnėnų Lauryno Radžiukyno mokyklos ateitis

2015 m.  birželio 19 d.

2015 m. birželio 9 d. laikraštyje Alytaus Naujienos publikuotas prof. habil. dr. Albino Lugausko straipsnis.
„Neleiskime užgesti šviesos žiburėliams“. Publikacijoje išreikštas didelis susirūpinimas dėl uniklaus kultūros paveldo objekto – Kurnėnų mokyklos likimo, pateikti profesoriaus pasiūlymai dėl šio objekto atgaivinimo ir panaudojimo edukacinei ir turistinei veiklai. Skaitykite toliau…