Apie

Alytaus mieste ir rajone gyvenančius mokslininkus į draugiją subūrė noras žinias ir patirtį geriau panaudoti krašto augimui. 2003 m. vasario 14 d. pirmame oficialiame susitikime Alytaus kolegijoje buvo diskutuojama dėl pagrindinių veiklos nuostatų, tariamasi, kokie turėtų būti draugijos tikslai. 2003 m. birželio 10 d. steigiamajame susirinkime įkurta Alytaus mokslininkų draugija, patvirtinti įstatai ir išrinkta pirmoji taryba. Pasirinktas draugijos vardas – „Vizija”, interpretuojant vizijos sampratą kaip pozityviųjų pokyčių gimtajame krašte regėjimus, kaip kūrybinį mokslinio ieškojimo procesą ir siekį žmonių patirtį bei proto galias telkti konkretiems darbams.

Draugija įregistruota Alytaus apskrities viršininko administracijoje 2003 m. liepos 24 d.
Įstatuose apibrėžtas pagrindinis Alytaus mokslininkų draugijos tikslas – suburti kraštiečių mokslininkų potencialą Alytaus regiono įvairių veiklos sričių pažangai ir plėtrai.

Draugijos siekiai:

  • propaguoti mokslo laimėjimus ir aktyviai prisidėti sprendžiant aktualias Alytaus krašto vystymo problemas;
  • teikti mokslinę paramą verslui ir savivaldybėms;
  • visokeriopai padėti švietimo įstaigoms ir skatinti akademinį jaunimą dalyvauti mokslinėje veikloje;
  • supažindinti visuomenę su kraštiečių mokslininkų darbais ir laimėjimais, rūpintis žymiausių krašto mokslininkų atminimo įamžinimu.

Draugijos nariais gali būti asmenys, gyvenantys ar ilgą laiką dirbantys Alytaus mieste ir rajone, o taip pat asmenys, kilę iš Alytaus miesto arba rajono, turintys mokslo laipsnius (mokslų daktaro arba habilituoto mokslų daktaro), pedagoginius vardus (docento, profesoriaus arba akademiko), analogiškus užsienio šalių suteiktus mokslo laipsnius ir pedagoginius vardus. Išimties tvarka gali būti priimami į draugiją ir iš kitų vietovių kilę Alytaus miestui ir rajonui nusipelnę mokslininkai, sutinkantys aktyviai dalyvauti draugijos veikloje.

Didelės problemos, netikėti iššūkiai, kūrybiškų žmonių prigimtis ir asmenybes poreikis būti naudingam tyrėjus pasmerkia kankinamai sudėtingiems tiesos ieškojimams. Tai atspindi ir Alytaus mokslininkų draugijos steigėjų pasirinktas veiklos moto.

Vizija moto knygai

Steigiamajame susirinkime buvo išrinkta penkių narių draugijos taryba. Pirmuoju jos pirmininku tapo dr. Kazimieras Sventickas. Vėliau kasmetines rotacijos tvarka pirmininko pareigas perėmė dr. Juozas Jakutis, dr. Aldona Vilkelienė, dr. Povilas Tunaitis, dr. Alfonsas Peckus bei kiti draugijos nariai. Draugiją atstovaujanti Valdyba nurodyta Kontaktuose.

Alytaus mokslininkų draugijoje šiuo metu yra 15 narių. Draugija turi sukaupusi informaciją apie arti 200 kraštiečių mokslininkų. Draugija turi sudariusi bendradarbiavimo sutartis su Alytaus kolegija ir Alytaus miesto Jurgio Kunčino biblioteka. Bibliotekoje yra atidaryta speciali krašto mokslininkų leidinių nuolatinė ekspozicija. Draugijos nariai dalyvauja Alytaus kolegijos rengiamose konferencijose, Alytaus literatų klubo „Tėkmė” renginiuose, skaito paskaitas Alytaus trečiojo amžiaus universiteto (TAU) klausytojams. Kas dveji metai birželio mėnesį Alytaus miesto šventės metu yra kviečiami krašto mokslininkų susitikimai.

Dauguma draugijos narių aktyviai tebedirba privačiose arba valstybinėse institucijose, skaito paskaitas, rengia mokslinius leidinius ir publikacijas, pranešimus mokslinėse konferencijose, dalyvauja visuomeninių organizacijų veikloje, pasisako spaudoje miesto ir rajono visuomenei aktualiais klausimais. Draugijos nariai laiko savo moraline pareiga panaudoti žinias ir patirtį, rengiant ir vertinant Alytaus krašto vystymosi projektus, bendradarbiauti su savivaldos, valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, vykdyti šviečiamąją veiklą, teikti konsultacinę pagalbą Alytaus kolegijai ir kitoms krašto mokymo įstaigoms, plačiau supažindinti visuomenę su kraštiečių mokslininkų laimėjimais.

Mokslo žmonės pašaukti ne tik matyti reiškinius, bet ir atskleisti jų priežastis. Ne visada mokslininkų išvados ir rekomendacijos sutinkamos palankiai. Tačiau kokia nemaloni bebūtų įrodymais pagrįsta tiesa, manome privalantys turėti drąsos ją pasakyti visuomenei.