Biomedicinos mokslai

Biologija, Biofizika ,Ekologija ir aplinkotyra, Botanika, Zoologija, Medicina, Odontologija, Farmacija, Visuomenės sveikata, Slauga

Dirsė Alfonsas
Jacevičienė Ingrida
Jakutis Juozas
Jankauskienė Danguolė
Janušonis Vinsas
Jaruševičius Gediminas
Kanauka Vincas
Kavaliauskas Petras
Lapinskas Vinsas
Lekevičius Romualdas Kazimieras
Mačiūnas Leonas
Matukonytė-Liatukienė Aldona Elena
Monastyreckienė Eglė
Nedzinskas Vytautas
Pavilonis Alvydas
Vansevičienė-Skėraitytė Birutė
Zachovajevienė Brigita

Atgal