Kazimieras Sventickas

Vardas: Kazimieras
Pavardė: Sventickas
Gimimo data: 1946-03-14
Pedagoginis vardas: docentas
Mokslinis laipsnis: daktaras
Mokslo sritis: Socialiniai mokslai
Mokslo kryptis: Ekonomika; Vadyba
Mokslo šaka ir / arba specializacija: Informacijos vadyba, atsiskaitymų monitoringas, nuosavybės santykiai
Buvusi mokslo sritis, kryptis, šaka:

 

Gimimo vieta:  Delnicos k. Lazdijų raj.

Titulai: daktaras, socialiniai mokslai (ekonomika), 1988, docentas

Informacija apie išsimokslinimą   

Vidurinis:  Kauno žemės ūkio technikumas, 1964, kvalifikacija – buhalteris
Aukštasis:  Vilniaus valstybinis universitetas,  Ekonomikos fakultetas, 1973, kvalifikacija – ekonomistas.
Studijos doktorantūroje ir disertacijos:  Lietuvos žemės ūkio akademija. Ekonomikos fakultetas. Disertacijos tema:  ,,Ekonominės informacijos formavimo ir naudojimo organizavimas operatyviniam valdymui“ (rusų kalba). Mokslo laipsnis: daktaras.  Gynimo data: 1988-07-26.   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

Mokslinių interesų sritys, kryptys  ir šakos

Socialiniai mokslai; ekonomika ir  vadyba. Įmonių vadybos  ir informacinio aprūpinimo organizavimas, ekonominiai nuosavybės santykiai,  atsiskaitymų monitoringas.

Pagrindiniai mokslo darbai    

Straipsniai: „Apskaitos organizavimas gerinant valdymo žemės ūkyje operatyvumą“   ( Lietuvos žemės ūkio ekonomikos instituto mokslo darbų rinkinys, 1983. Nr.15 p.41-42)  „Ūkio veiklos analizės organizavimo planas“  ( Lietuvos žemės ūkio akademijos mokslo darbai, 1985 p.104-106);  „Vadovo operatyvioji informacija“ ( žurnalas “ Žemės ūkis“ , 1985, Nr. 4) ; „Tiltai į ūkio ateitį“ (žurnalas  „Žemės ūkis“, 1990,  Nr.4 );  „Burtažodžiai nuosavybės džinui“ (žurnalas „Žemės ūkis“, 1995,  Nr.5); „Būsime teisingi – būsime vargšai“ (Mokslas ir gyvenimas, 1997, Nr.3 ); „Gimtosios nuodėmės“ (monografija „Kaimas lūžio metais“, Lietuvos žemės ūkio universitetas; 2008, p. 339-356).

Leidiniai: „Dispečerinio valdymo sistema “ (su bendraautoriumi dr. Arvydu Kuodžiu , (1984); „Ekonominio darbo  organizavimo patyrimas Alytaus rajone“ aut. (1987); „Gimtosios nuodėmės“  aut. (2011);   „Alytaus krašto mokslininkai“(su bendraautoriais),  2008. Stažuotės:.  Planing and appraisal of industrial projects. University of Bradford, 1994;  Managament Development and Banking Skills. Rabobank Nederland, 1995.

Įžvalgos, kuriomis noriu pasidalinti su skaitytojais

Sovietmečiu buvo atimta privačios nuosavybės poveikio žmogui patirtis. Pamiršta, kad privati nuosavybė, kaip socialinė funkcija  turi dvi priešingas poveikio žmonėms  puses. Viena pusė  –  privatus interesas,  kaip ypač svarbus rinkos ekonomikos skatinimo pozityvus veiksnys. Kita, negatyvioji pusė – privatinis  egoizmas, skatinantis žmoguje  besaikį godulį, turto siekimą bet kokiomis, net ir nusikalstamomis priemonėmis. Deja, atkūrus Lietuvoje privačią gamybos priemonių nuosavybę,  privatinio egoizmo pavojai buvo ignoruoti. Todėl  susiformavo korumpuota visuomenės ekonominė organizacija, kurioje nepaisoma  istoriškai patikrintų nuosavybės kultūros principų,  pamirštos disponavimo turtu vertybinės nuostatos. Pinigai tapo visuomenės šeimininku, o ne tarnu. Neoliberalių  nuosavybės nuostatų įsivyravimas, per ankstyvas valstybės  vaidmens ekonomikoje devalvavimas,  mano galva, yra svarbiausios  priežastys  lemiančios  socialinės atskirties didėjimą, emigraciją, valstybės skolų augimą ir  vieną  prasčiausių tarp ES  šalių socialinę-ekonominę Lietuvos situaciją.

Paskutinės darbovietės ir pareigos

1991–1994 m.  Alytaus rajono  savivaldybė.  Valdytojo pavaduotojas-ekonomikos skyriaus  vedėjas.
1994–1999 m.  Lietuvos žemės ūkio bankas. Skyriaus valdytojo pavaduotojas Alytuje ir Kaune.
1999 – 2014 m. UAB „Vita Baltic International“ porolono gamyklos generalinio direktoriaus pavaduotojas.

Visuomeninė veikla 

Lietuvos Žemdirbių Sąjūdžio tarybos narys (1989–1990), Lietuvos Žemdirbių Sąjungos tarybos narys (1990–1992)

Alytaus mokslininkų draugijos „Vizija“ – vienas iš  steigėjų;
Alytaus Dzūkijos LIONS klubo narys;
Pilietinė draugija „Mūsų Dzūkija“ – vienas iš steigėjų ir pirmininkas;
Alytaus Pilietinis Judėjimas – vienas iš steigėjų;
Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos draugija – vienas iš steigėjų.

Šeima: žmona  Dalia, dukra Ramunė, sūnus Mindaugas

Pomėgiai:  Analitinė publicistika, labdaros veikla, grybavimas.

Palinkėjimai:  Laimingi, kurie geba turėti, laimingesni – kurie moka pasidalinti.