Naudingos nuorodos

1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas. Dėl mokslo krypčių patvirtinimo 2012 m. spalio 16 d. Nr. V-1457 Vilnius. Prieiga per internetą: <https://www.ku.lt/mokslas/wp-content/uploads/sites/11/2017/04/Mokslo-krypciu-klasifikatorius.pdf>

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Dėl mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikacijos 2010 m. gruodžio 29 d. Nr. 1840, Vilnius. Prieiga per internetą < https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A31EDD0DFC92/TAIS_433900>