Naujienos

Mokslo ąžuolas iš Maštalierių kaimo – Albinas Lugauskas
2017 rugpjūčio 19 1930-11-17 – 2017-08-09 Pozityvaus pavyzdžio galia Teigiama, kad žmones labai uždega ir gražiems žygiams paskatina konkretūs kitų žmonių darbai ir pasiekimai. Tokį
Skaityti toliau
„Lietuvių liaudies muzika viena styga“ – alytiškės Dianos Moisejenkaitės disertacijos tema
2017 gegužės 3 2017 m.  balandžio 13 d. viename garsiausių JAV  universitetų – Mičigano Valstijos Universitete įvyko viešas disertacijos-paskaitos atlikimas. Lietuvaitė alytiškė smuikininkė ir kompozitorė
Skaityti toliau
Prof. dr. Aldonos Vilkelienės monografijos sutiktuvės
2017-03-17 Aly­taus te­at­re įvyko  kny­gos su­tik­tu­vės. Aly­tiš­kiai svei­ki­no prof. dr. Al­do­ną Vil­ke­lie­nę, iš­lei­du­sią mo­nog­ra­fi­ją  „Spe­cia­lu­sis ir įtrau­ku­sis me­ni­nis ug­dy­mas“. Lei­di­ny­je api­ben­drin­ta dvie­jų de­šim­čių me­tų autorės
Skaityti toliau
Priimta reikalavimų rezoliucija dėl Kurnėnų Lauryno Radžiukyno mokyklos
2016 m. lapkričio 8 d. Aly­taus moks­li­nin­kų drau­gi­jos „Vi­zi­ja“ ini­ci­juo­tos ak­ci­jos „SOS Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­džiu­ky­no mo­kyk­la“ pir­mo­jo ren­gi­nio, skir­to mo­kyk­los ati­da­ry­mo 80 – me­čiui ir
Skaityti toliau
Skelbiame pilietinę akciją „SOS Kurnėnų Lauryno Radžiukyno mokykla“
Kilnaus mecenato, gabaus inžinieriaus Lauryno Radžiukyno lėšomis gimtajame Kurnėnų kaime  1934–1936 metais buvo pastatyta netradicinės architektūros ir išorinio patrauklumo mokykla. Pirmiesiems mokiniams mokykla duris atvėrė
Skaityti toliau
Tarptautinei Mokytojų dienai artėjant. Mokyklos ir mokytojai – vizijos ir tikrovė
Alytaus mokslininkų draugijos „Vizija“ tarybos narys dr. K. Sventickas „Brangus žingeidus lietuvi! Pakliuvus į Dainavos sostinę Alytų, kviesčiau pabuvoti Kurnėnų Lauryno Radžiukyno mokyklos edukaciniame-turistiniame centre. Kodėl? Visų pirma, kad
Skaityti toliau
„Sunku buvo visąlaik. Ir tada, ir dabar. Bet aš niekad nesiskundžiau ir nesiskundžiu. Tiesiog manau, kad visuomet reikia iki galo
Antanas  Kudzys 1925-05-19 – 2015-10-31 Inžinierius statybininkas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius, akademikas, Tarptautinės tiltų ir konstrukcijų asociacijos, Europos mechanikų draugijos, Tarptautinės statinių tyrimo ir standartų
Skaityti toliau
Diskusija „Alytaus miesto istorija ir dabartis“
2015 m. birželio 20 d.  bendradarbiaujant  su Alytaus  Kraštotyros muziejaus administracija organizuota diskusija tema „Alytaus miesto istorija ir dabartis“. Dalyvauti diskusijoje ir Alytaus miesto šventėje
Skaityti toliau
Alytaus mokslininkų draugijos nariams rūpi Kurnėnų Lauryno Radžiukyno mokyklos ateitis
2015 m. birželio 9 d. laikraštyje Alytaus Naujienos publikuotas prof. habil. dr. Albino Lugausko straipsnis. „Neleiskime užgesti šviesos žiburėliams“. Publikacijoje išreikštas didelis susirūpinimas dėl uniklaus
Skaityti toliau
Sveikiname su apdovanojimu kraštietį profesorių Arvydą Šeškevičių
Balandžio 24 dieną Lietuvos mokslų akademijoje įvyko Gyvybės apdovanojimai, skirti pagerbti labiausiai prie gyvybės kultūros puoselėjimo prisidėjusius žmones, iniciatyvas ar organizacijas. Apdovanojimai kasmet įteikiami Pasaulinę gyvybės
Skaityti toliau