Vytautas Lubauskas

(1939-01-12 – 2018-05-27)

Dr. Vytautas Lubauskas gimė Margaravos kaime, Alytaus rajone. Septynmetę mokyklą baigė Punioje, vidurinę mokyklą – Alytuje.

1960 m., baigęs Vilniaus  prekybos technikumą, įgijo pramoninių prekių prekybos ekonomisto kvalifikaciją. 1967 m. sėkmingai baigė studijas Vilniaus universitete, įgijo prekybos ekonomisto kvalifikaciją.

1981 m. po studijų aspirantūroje Maskvos G. Plechanovo institute apgynė disertaciją ir jam buvo suteiktas ekonomikos mokslų daktaro vardas (po nostrifikacijos – socialinių mokslų daktaras).

1967–1976 m. ėjo Automatizuotų valdymo sistemų projektavimo konstravimo biuro vyriausiojo projekto konstruktoriaus pareigas.

1976–1986 m. dirbo didžiausios Alytaus miesto įmonės – Alytaus  medvilnės  kombinato – Automatizuotų valdymo sistemų skyriaus viršininku.

Dirbdamas gamyboje, dr. V. Lubauskas plačiai dalijosi savo praktinio darbo patirtimi ir teorinėmis įžvalgomis su Vilniaus ir Kauno aukštųjų mokyklų studentais, Lietuvos vadybos akademijoje ėjo docento pareigas.

1990 m. buvo paskirtas Alytaus aukštesniosios verslo mokyklos direktoriumi.

2000 m. po ilgo ir sudėtingo parengiamojo darbo įgyvendinta didžioji dr. V. Lubausko gyvenimo svajonė ir rūpestis – Alytaus mieste įsteigta aukštoji mokykla. Aukštesnioji verslo mokykla tapo Alytaus kolegija, o dr. V. Lubauskas – pirmuoju Alytaus kolegijos direktoriumi.

Kolegijos ir miesto bendruomenė dr. V. Lubauską mena kaip profesionalų, aukšto intelekto aktyvų žmogų, plačios erudicijos asmenybę. Jis buvo puikus organizatorius, strategas, ne tik kūręs, bet ir įgyvendinęs kolegijos viziją. Jo iniciatyva pradėtos rengti mokslinės konferencijos, vystomas bendradarbiavimas su studijų ir verslo partneriais Lietuvoje ir užsienio šalyse, skatinami tyrimai ir rengiamos mokslinės publikacijos. Direktorius nenuilstamai rūpinosi paklausių profesijų studijų programomis, studentų ugdymo procesu, akademinio personalo kompetencijos plėtra, aktyviai dalyvavo, rengiant naujas studijų programas ir įvairius projektus.

Nuolatinis bendravimas su verslo ir politikos atstovais, kasdienis pasidalijimas mintimis su kolegijos dėstytojais, studentų entuziazmo skatinimas – visa tai jam buvo asmeninio tobulėjimo ir vertingų idėjų šaltinis. Dr. V. Lubausko iniciatyva kolegijoje įsteigtos jaunųjų kompiuteristų, vadybininkų mokyklėlės, pradėti vykdyti jaunųjų verslininkų konkursai, vėliau perėmę estafetę visoje šalyje. Nuolatinio tobulėjimo pavyzdį ir optimizmą skleidęs direktorius rūpinosi, kad darbuotojai ir studentai ne tik turėtų darbą ar dalyvautų studijose, bet ir jaustų dvasinę bei kūrybinę pilnatvę, galimybę realizuoti savo gebėjimus, bendrautų ir bendradarbiautų.

Aktyvi dr. V.Lubausko pilietinė pozicija pasireiškė ir visuomeninė veikloje – nuo 1990 m. jis 17 metų aktyviai dalyvavo Alytaus miesto taryboje, buvo Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, priklausė Lietuvos socialdemokratų partijai, Lietuvos ekonomistų draugijai, buvo Pietų Lietuvos verslininkų konfederacijos narys.

Dr. V. Lubauskas su dideliu entuziazmu palaikė idėją suburti krašto mokslininkus ir tapo vienu Alytaus mokslininkų draugijos ,,Vizija“ steigėjų. Alytaus kolegijoje 2004 m. pradžioje įvyko Alytaus mokslininkų draugijos inauguracija, mieste buvo organizuotos mokslo dienos, kraštiečiai mokslininkai iš visos Lietuvos pakviesti į pirmąjį susitikimą. Pasirašius bendradarbiavimo sutartį, kolegijoje vyko kraštiečių mokslininkų susitikimai, bibliotekoje parengta informacija apie kraštiečių mokslininkų pasiekimus, visuomenei pristatytas draugijos leidinys „Alytaus krašto mokslininkai“ (2009 m.).

Su žmona Vlada užaugino tris sūnus.

Klastinga liga dr. V.Lubauską užklupo pačiame kūrybinių jėgų žydėjime ir ilgiems metams lėmė būti jį ištikimai slaugiusios žmonos ir gydytojų globoje.

Mūsų atmintyje dr. V. Lubausko gyvenimo kelias yra sektinas puikaus, demokratiško vadovo, sumanaus pedagogo, inovatyvaus mokslo ir žinių skleidėjo, aukštojo mokslo Alytuje iniciatoriaus, pilietiško, nuoširdaus ir optimistiško žmogaus pavyzdys.

 

Alytaus  mokslininkų draugijos „Vizija“ taryba